Заедно Напред

За програмата

Програмата има за цел да увеличи броя на ромите, които завършват своето средно образование и продължават да се обучават във висши учебни заведения!

Всяка година дейностите по програмата „Заедно напред“ са осъществяването на два национални лагера за ромски младежи на възраст между 16 и 21 години, едно обучение за лидери на малки групи, инициатива за наставничество на връстници обучаващи свои връстници, лазширавяне на мрежата ни от доброволци към фондацията и организирането на национален лагер за момичета от ромски произход. Целта на тези дейности е да подпомогнат мотивирането, информирането и подобряването на живота на участниците, като ги насърчават да завършат образованието си, да вземат по-активна роля в своите общности и да създадат активна и подкрепяща мрежа от млади роми от цяла България.
Основен приоритет на програмата е организирането на Национални лагери за лидерство „Заедно напред“. Създадени през 2002 г., лагерите започват да мотивират ромски младежи от България да изграждят лидерски умения и самочувствие, както и да намират начини за преодоляване на екстремните случаи на дискриминация, с която се сблъскват в своите общности.

Лагерите на Младежка фондация „Арете“ увеличават броя на ромски младежи, които продължават образованието си и / или завършват гимназия. Данните на фондацията показват, че 99,7% от участниците в лагерите ни завършват гимназия.

Лагерите са възможност за младежите от ромски произход да се срещнат и общуват със свои връстници, както са и невероятна платформа за насърчаване на самочувствието, силната мотивация за образование и обществено обслужване, излагащи участниците на модели за подражание и гост фасилитатори с опит в проблемите на интеграцията на ромите. През 2019 г. 60 ромски младежи от 34 места в цяла България взеха участие във вълнуващи и интерактивни мотивационни сесии по време на лагерите и натрупаха знания и умения, които им помогнаха да се идентифицират по-лесно като роми, развиха своите комуникационни умения, запознаха се с доброволчество, научиха кои са нужните умения, които истинският лидер трябва да притежава, и бяха насърчени да осъществят мечтите си, като продължат своето образование!

Последни публикации

Да се запознаем преди да ме намразите
“Не позволявай на малките умове да те убедят, че мечтата ти е твърде голяма”

Казвам се Зорница Димитрова от село Малорад, Врачанско. Още след завършването на основното си образование исках да уча в София, в специалност “Медицинска сестра”. Не бях приета… Разочарована от случилото се, взех решение да замина за чужбина за известно време и след това да опитам отново.Тази година дойде време за нов опит и ме приеха. […]

Връстници помагат на връстници 2023/2024

Започва капнанията за записване в инициативата “Връстници помагат на връстници” за учебната 2023/2024 година. Това е инициатива, в която с малко помощ от Младежка фондация “Арете”, ученици, които наричаме менторирани, се свързват със студенти, които наричамe ментори. Те се свързват според общи признаци като желана специалност, университет и/или др. Целта е студенти да съветват и […]

Конкурс за малки проекти, насочени към правата на човека и дискриминацията
Младежите от ромски произход искат да помагат, искат да променят!

“Да бъдеш доброволец е призвание, мисия и цел за човек, който иска да бъде такъв. Добротата спасява човешки животи! Тя е част от хората, които имат любящо сърце. Доброволецът е ,,супергерой“ вярващ в доброто, любовта и надеждата.“ Габриел Борисов  Доброволците са именно тези, които имат суперсилата да променят хората, средата и взаимоотношенията около тях. Ние […]

Конкурс: “Aрете” – бъди промяната на XXI век!”

Обявяваме конкурс : “Aрете” – бъди промяната на XXI век!” Младежка фондация “Арете”  подкрепя ученици и студенти от ромски произход. За поредна, пета година ние организираме кампания за набиране на средства за стипендии. От 2018 година до сега сме връчили 10 стипендии по 600 лева на студенти в различни специалности и 12 стипендии по 500 […]

Конкурс за Младежки съвет “Арете”
Неусетно настъпи моментът да обявим, че Младежки съвет "Арете" набира своя нов екип!

Университетът е мястото, където можете да се научите на дисциплина, труд, креативност. Mястото, където ще срещнете приятели, където можете да се веселите и да споделяте. А един университет го правят студентите. Студентите са тези, които изискват по-доброто учене, по-модерно обучение, по-добрите бази, по-добрата подготовка.  С годините живота на студентите в различните университети се е променял […]

Из Пловдив и назад
Тя не беше съгласна дъщеря й да живее с мен - аз съм от ромски произход.

Казвам се Касандра Радославова от село Буковлък, Плевенско. Вече втора година съм част от Младежка фондация “Арете”, след като бях  участник в Национален лагер “Заедно напред” 2022. Малко преди лагера спечелих наградата “Прокурор за един ден” на Британското посолство. Дълго време исках да уча именно “Право”, но животът ми тръгна в друга посока и ме […]

Документи

АРХИВ

Top