Информационен и образователен център

За програмата

Програмата има за цел да увеличи броя на Ромите, които кандидатстват и продължават своето образование във висши убечни заведения!

Информационен и образователен център е програма, която има за цел да предостави помощ на настоящи и бъдещи студенти. Програмата има разнообразно портфолио от дейности, което е от полза за участниците, участващи в нея.

Академичното наставничество е ключов компонент в рамките на програмата Информационен и образователен център, който е доказан като много необходим и успешен през годините. Чрез подкрепата на университетските преподаватели ромските студенти се интегрират по-лесно в новата академична среда, в която попадат и по този начин увеличават шансовете си за по- висок академичен успех.

Студентите създават силни връзки със своите наставници, които не само ги мотивират, но им предлагат и различни извънкласни дейности възможности за стажове. Тази допълнителна подкрепа е от решаващо значение за техния успех и смятаме, че оказва влияние върху броя на ромите, завършили университети. По време на академичната 2019/2020 г. 25 преподаватели се включиха в програмата и станаха ментори на 50 студенти от ромски стедунти от 16 университета в цяла България.

Чрез кампанията „What’s Next?“ ние се запознаваме с ромски младежи, които искат да продължат своето образование и им помагаме в избора на правилната специалност и висше учебно заведение! През 2019 г. 85 ромски младежи бяха запознати с българската академична система, с процеса на кандидатстване и наличните специалности за обучениев различните университети.

Осъзнахме, че липсата на информация по тези теми често пречи на младите хора да получат да продължат образованието си, затова виждаме и „What’s Next?“ кампаниите като първоначален пробив към положителна промяна в нагласите. Потенциалните студенти получават възможност да участват в обиколки из университети в България. По време на обиколките студентите получават не само представа за инфраструктурата на кампуса, но и се информират за различните специалности, които конкретният университет предлага, както и се запознават с процеса на кандидатстване за записване в него. През 2019 г. 27 гимназисти се възползваха от възможността да посетят предпочитания от тях университет и станаха по-информирани относно процеса на прием в съостветния университет.

Последни публикации

Да се запознаем преди да ме намразите
“Не позволявай на малките умове да те убедят, че мечтата ти е твърде голяма”

Казвам се Зорница Димитрова от село Малорад, Врачанско. Още след завършването на основното си образование исках да уча в София, в специалност “Медицинска сестра”. Не бях приета… Разочарована от случилото се, взех решение да замина за чужбина за известно време и след това да опитам отново.Тази година дойде време за нов опит и ме приеха. […]

Връстници помагат на връстници 2023/2024

Започва капнанията за записване в инициативата “Връстници помагат на връстници” за учебната 2023/2024 година. Това е инициатива, в която с малко помощ от Младежка фондация “Арете”, ученици, които наричаме менторирани, се свързват със студенти, които наричамe ментори. Те се свързват според общи признаци като желана специалност, университет и/или др. Целта е студенти да съветват и […]

Конкурс за малки проекти, насочени към правата на човека и дискриминацията
Младежите от ромски произход искат да помагат, искат да променят!

“Да бъдеш доброволец е призвание, мисия и цел за човек, който иска да бъде такъв. Добротата спасява човешки животи! Тя е част от хората, които имат любящо сърце. Доброволецът е ,,супергерой“ вярващ в доброто, любовта и надеждата.“ Габриел Борисов  Доброволците са именно тези, които имат суперсилата да променят хората, средата и взаимоотношенията около тях. Ние […]

Конкурс: “Aрете” – бъди промяната на XXI век!”

Обявяваме конкурс : “Aрете” – бъди промяната на XXI век!” Младежка фондация “Арете”  подкрепя ученици и студенти от ромски произход. За поредна, пета година ние организираме кампания за набиране на средства за стипендии. От 2018 година до сега сме връчили 10 стипендии по 600 лева на студенти в различни специалности и 12 стипендии по 500 […]

Конкурс за Младежки съвет “Арете”
Неусетно настъпи моментът да обявим, че Младежки съвет "Арете" набира своя нов екип!

Университетът е мястото, където можете да се научите на дисциплина, труд, креативност. Mястото, където ще срещнете приятели, където можете да се веселите и да споделяте. А един университет го правят студентите. Студентите са тези, които изискват по-доброто учене, по-модерно обучение, по-добрите бази, по-добрата подготовка.  С годините живота на студентите в различните университети се е променял […]

Из Пловдив и назад
Тя не беше съгласна дъщеря й да живее с мен - аз съм от ромски произход.

Казвам се Касандра Радославова от село Буковлък, Плевенско. Вече втора година съм част от Младежка фондация “Арете”, след като бях  участник в Национален лагер “Заедно напред” 2022. Малко преди лагера спечелих наградата “Прокурор за един ден” на Британското посолство. Дълго време исках да уча именно “Право”, но животът ми тръгна в друга посока и ме […]

Документи

АРХИВ

Top