За нас

“Arete” (от гръцки): Бъди най-доброто, което можеш да бъдеш; достигни своя най-висок човешки потенциал.

Младежка фондация “Арете” е организация, подпомагаща младежи с висок потенциал, които са ограничени от социални и икономически бариери в България и на Балканите. Ние допринасяме за развитието на ангажирано гражданско общество и изграждаме ролеви модели в ромската общност, които се подкрепят помежду си за постигане на образователни, професионални и лични успехи.

Нашата мисия е насочена към изграждането на устойчиви социални мрежи, които насърчават образователни занимания, повишават културата на отговорост към обществото и насърчават наставничеството.

  Подкрепа

Подкрепата за Младежка фондация “Арете” България е осигурена от Фондация “Тръст за социална алтернатива” (ТСА), неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху ромите.

  Наставничество

В сърцето на нашите социални мрежи е идеята за менториране и помагане на други хора, независимо дали те са от местната общност или извън нея. Независимо дали продължаваме да градим нашата мрежа от над 720 ромски младежи, които са преминали през нашите Национални лагери за развитие на лидерски умения, или развиваме лидери в частния сектор, ние осъзнаваме, че менторството играе критична роля в личния и професионалния успех.

  Образование

Ние вярваме, че постигането на висше образование е от ключово значение за увеличаване на участието в политическия живот на България за традиционно слабо представените групи като жените и малцинствата. За тази цел, програмите на лагерите, които провеждаме, включват два основни компонента, които се фокусират върху важността на получаване на висше образование, както и стъпките, необходими за постигането на тази цел. Ние, също така, създадохме образователен център, който ще развива отношенията с други организации и образователни институции, за да свърже младежите със стипендии, дарения и образователни институции, стремящи се да разнообразят своята база студенти.

  Професионално развитие

След като завършат университет, много студенти влизат в частния или държавния сектор, но в същото време възможностите за професионално и кариерно развитие са много ограничени. В момента, ние се концентрираме върху инициативи, които осигуряват на ромите професионалисти възможности да развият мрежи, да придобият нови умения и да намерят нови възможности за работа. Нашата цел е да работим в тясно сътрудничество с частния сектор за насърчаване на многообразието на работното място.

 

Top