Екип

Младежка фондация “Арете” е основана от бивши и настоящи доброволци и служители в сферата на местното развитие през 2005 година. От самото начало към нас се присъедини една вдъхновена група от българи и роми, които споделят нашата страст за изграждане на успех чрез инвестиции в социалните мрежи и образователни занимания.

От бизнес предприемаческия сектор до сектора на ромите експерти с доказан опит, работещи с малки и големи инициативи на местно ниво, нашият екип е свързан и ангажиран с нашата работа и мисия. Всички ние, американците, българите и ромите, се стремим да изградим разнообразен екип с различни гледни точки, за да допринесем за дългосрочна визия на организацията. Въпреки че географски сме разпръснати между София, Ню Йорк и Вашингтон, днешните технологии позволяват този широк обхват да бъде нашата сила.

Радостина Чапразова / Директор за България

Радостина (Радост) Чапразова завършва Политически науки и масови комуникации в Американски университет в Благоевград през 2003г. В момента следва магистратура Публичен мениджмънт и политики към Философски факултет на СУ „Климент Охридски“.

През 2005г. е стажант в Европейската комисия, Главна Дирекция “Заетост и социални дейности”. До края на 2010 година е експерт в отдел “Управление на проекти” към Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката и енергетиката след което се връща в неправителствения сектор като част от екипа на ромската програма на Институт “Отворено общество” – София.

Повече от 15 години Радост е неформален лидер в своята общност и заема различни позиции в организации на гражданския сектор където мобилизира ресурси и подкрепя изграждането на капацитет сред младежи от ромски произход, участва в политики и застъпничество за равни възможности и интеграция на ромската общност в България.
Радост припознава като своя мисията и смисъла на Арете, да бъдеш най-доброто, което можеш да бъдеш, достигайки своя най-висок човешки потенциал. Тя вярва, че всеки има свой уникален потенциал, но не всеки получава шанс да го развие поради липсата на подкрепа и вярна посока.

Заедно със социално отговорни партньори от бизнеса, образователни институции, НПО и доброволци на Арете, Радост ще работи за изграждането на мрежа от знаещи, уверени млади лидери и конкурентоспособни, резултатно-ориентирани професионалисти, които да бъдат ролеви модели на ромската общност.

Можете да се свържете с Радост на: radost@areteyouth.org

Даниела Адамова / Финансов директор

Даниела (Дани) Адамова започва кариерата си като учител и член на асоциация за регионално развитие в родния си град. Тя работи предимно с деца и младежи, като участва и в редица обучения за ръководене на неправителствени организации и управление на човешки ресурси, организирани от Институт на устойчиви общности към Програма „Демократична мрежа”. В продължение на четири години е общински съветник и член на две комисии – по образованието и по бюджет и финанси.

Преди да се присъедини към екипа на Младежка фондация „Арете”, Дани работи в Корпус на мира на САЩ на различни позиции в Отдел „Програми и обучения” от 1999г. Като асистент на Програма „Младежко развитие”, тя има възможност да работи с много ромски неправителствени организации, младежки лидери и доброволци от цялата страна. През 2005г. посещава лагера „Заедно напред” и лично се убеждава как доброволците и младите ромски лидери насърчават и вдъхновяват лагерниците, силно се впечатлява най-вече от мотивацията и отношението на участниците в лагера. Дани е работила в един от най-големите ромски квартали в страната – Столипиново и този опит й помага да опознае ромската общност и да научи повече за ромската култура. Повече от десет години Дани работи с хора от различни култури и вярва, че ключът към успеха е постоянното положително мислене и създаването на добра атмосфера за работа и учене.

Много неща водят Дани в Арете, най-вече нейното убеждение, че когато получаваш, трябва и да даваш. Тя е получила много шансове и възможности в живота си и вярва, че е неин ред да върне и да се отблагодари, като насърчава младежите да осъзнаят важността на образованието и огромната роля на социалните и професионални мрежи.

В свободното си време Дани обича да пътува, да танцува и да бъде със семейството си и приятелите си.

Можете да се свържете с нея на dani@areteyouth.org

Христо Христов / РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОГРАМА “ЗАЕДНО НАПРЕД” 

Христо Христов завършва средното си образование в езикова гимназия в София и към този момент е сред отличниците на потока в Магистърска програма „Право“ на Нов Български Университет.

Помага на своята общност още като дете и сам организира различни инициативи. Христо се присъединява към доброволческата мрежа на Фондация „Арете“ през 2018 година. Той е активен доброволец и взема участие в семинари и обучения, сред които “Укрепване на капацитета на гражданските организации за използване на механизмите на защита от дискриминация” и „Лидери за промяна“, където е единствен представител на Фондацията.
Две поредни лета е участник в програма за обмен на студенти на Съединените американски щати наред с негови колеги от различни краища на света.

Фактът, че Христо е още част от доброволческата мрежа, му помaгa при работата с доброволците и кореспонденцията с тях. Неговите мотивация и идеи ще помoгнат в осъществяването на мисията на Фондацията, насочена към изграждането на устойчиви социални мрежи, които насърчават образователни занимания, повишават културата на отговорост към обществото и насърчават наставничеството.

Можете да се свържете с него на hristo@areteyouth.org

Top