Доброволческа мрежа към Младежка фондация „Арете“

За програмата

Доброолческата мрежа към Младежка фондация „Арете“ е една от най-големите и най-бързо развиващите се групи за млади роми, които се занимават с доброволчество. Нейните членове са участвали в различни дейности, свързани с образованието, културното наследство но ромите, здравното образование, подобряването на околната среда и организирането на благотворителни събития. Мрежата със своите 416 членове работи усилено, за да изпълни мисията на доброволческата мрежа за овластяване на ромските младежи да станат активни, съвестни и ангажирани граждани!
Вдъхновени от летните лидерски лагери, повече млади хора от цялата страна се присъединяват към нашата доброволческа мрежа. През 2019 г., 29 нови членове се присъединиха към добровоческата ни мрежа! С присъединяването си те носят свои творчески идеи, които по-късно представят и реализират в своите общности. Най-големите ни доброволчески групи са в градовете София, Кюстендил, Разлог и Галиче.

През 2019 г. членовете на добромолческата ни мрежа са реализирали 21 доброволчески инициативи, включително 3 малки проекта, които са финансирани от МФ „Арете“.
Малките проекти са инициатива, която стартира преди шест години и се оказа много ефективен подход за овластяване на ромските младежи от средните училища да станат активни, съвестни и ангажирани граждани. Доброволците на фондацията, много от които са преминали обучения за планиране и управление на проекти, поеха отговорността да планират и осъществят представените от тях проекти! Това помогна да се зароди чувство на социална отговорност в участниците, които бяха въвлечени в проектите. Повечето проекти са по-всеобхватни, иновативни и най-важното – помагат за справянето на местното население с възникналите им проблеми!

Един от най- запомнящите се малки проекти е благотворителният концерт, организиран от доброволците от гр. София. Разбира се много доброволци от други градове се присъединиха към инициативата, като се изявиха на сцената, или дистанционно помагаха в организацията на концерта. Със събраните средства от концерта доброволците връчиха три стипендии на бъдещи дванадесетокласници за предстоящата учебна 2019-2020 година, които имат високи академични постижения и са решени да продължат образованието си във висши учебни заведения!

Последни публикации

Младежка фондация “Арете” е сред първите
Четири пилотни проекта от България и Румъния по инициативата Call for Education отварят пътя на още десет страни в Европа, където УниКредит  оперира .

„Дълбоко вярваме, че осигуряването на равни възможности за образование за бъдещите поколения на Европа е от решаващо значение. Нашите инициативи имат за цел да отключат потенциала на новите поколения и ние ще продължим да работим със страст и решителност, за да изградим по-добро бъдеще, където образованието се превръща в стартова площадка за успеха и напредъка на цели […]

Процедура за избор на изпълнител по реда на Постановление № 118 – публична покана

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014г. за предоставяне на услуги за „ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПО ПРОЕКТ „ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“, ФИНАНСИРАН ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ, КОЙТО ВКЛЮЧВА ПРИНОСА НА ИСЛАНДИЯ, ЛИХТЕНЩАЙН И […]

Първа поредица от STEM обучения

С огромна радост Ви споделяме, че измина първата поредица от STEM обучения, които Младежка фондация „Арете“ проведе за първи път! В превод STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение, което е фокусирано върху наука, технологии, инженерство и математика. Успяхме да обучим 47 ученици и студенти от цялата страна! Заедно със студентите ни […]

11 години Програма “Равен шанс”

За единадесета поредна година Младежка фондация „Арете“ работи по Програма „Равен шанс: достъп до средно образование“, чиято цел е да се предостави равен достъп до училище на мотивирани младежи в гимназиална степен, които са от социално неравностойни семейства. През учебната 2021/2022 г., благодарение на финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива”, по програмата се […]

Младежка фондация „Арете“ – България съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2020-2021г.

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за […]

СТАРТ на кампанията за национални лагери “Заедно напред” 2020г.!

Във времена, в които технологиите са неразделна част от нашето ежедневие, ние от Младежка фондация “Арете” искаме да Ви предизвикаме да бъдете първите участници в онлайн лагери за лидерски умeния “Заедно напред”. За първи път пренасяме цялата магия на лагерите онлайн и очакваме най-мотивираните и готови за нови емоции младежи да бъдат част от това […]

Документи

АРХИВ

Top