Благодарим Ви за подкрепата:

Банкова сметка:

Младежка фондация „Арете”
Първа инвестиционна банка
IBAN: BG95FINV91501215478547
BIC: FINVBGSF

Top