Заедно Напред

За програмата

Програмата има за цел да увеличи броя на ромите, които завършват своето средно образование и продължават да се обучават във висши учебни заведения!

Всяка година дейностите по програмата „Заедно напред“ са осъществяването на два национални лагера за ромски младежи на възраст между 16 и 21 години, едно обучение за лидери на малки групи, инициатива за наставничество на връстници обучаващи свои връстници, лазширавяне на мрежата ни от доброволци към фондацията и организирането на национален лагер за момичета от ромски произход. Целта на тези дейности е да подпомогнат мотивирането, информирането и подобряването на живота на участниците, като ги насърчават да завършат образованието си, да вземат по-активна роля в своите общности и да създадат активна и подкрепяща мрежа от млади роми от цяла България.
Основен приоритет на програмата е организирането на Национални лагери за лидерство „Заедно напред“. Създадени през 2002 г., лагерите започват да мотивират ромски младежи от България да изграждят лидерски умения и самочувствие, както и да намират начини за преодоляване на екстремните случаи на дискриминация, с която се сблъскват в своите общности.

Лагерите на Младежка фондация „Арете“ увеличават броя на ромски младежи, които продължават образованието си и / или завършват гимназия. Данните на фондацията показват, че 99,7% от участниците в лагерите ни завършват гимназия.

Лагерите са възможност за младежите от ромски произход да се срещнат и общуват със свои връстници, както са и невероятна платформа за насърчаване на самочувствието, силната мотивация за образование и обществено обслужване, излагащи участниците на модели за подражание и гост фасилитатори с опит в проблемите на интеграцията на ромите. През 2019 г. 60 ромски младежи от 34 места в цяла България взеха участие във вълнуващи и интерактивни мотивационни сесии по време на лагерите и натрупаха знания и умения, които им помогнаха да се идентифицират по-лесно като роми, развиха своите комуникационни умения, запознаха се с доброволчество, научиха кои са нужните умения, които истинският лидер трябва да притежава, и бяха насърчени да осъществят мечтите си, като продължат своето образование!

Последни публикации

Първи лагер ,,Заедно Напред – 2022“

Всички наши мечти могат да се сбъднат, ако имаме смелостта да ги преследваме. През първите дни на юлския месец реших да потърся нещо, което да разнообрази лятната ми почивка. Попаднах на една публикация от Младежка Фондация ,,Арете“, където беше обявен летния младежки лагер ,,Заедно Напред – 2022“, който знаех, че се организира всяка година. Имах познати, […]

Процедура за избор на изпълнител по реда на Постановление № 118 – публична покана

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014г. за предоставяне на услуги за „ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПО ПРОЕКТ „ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“, ФИНАНСИРАН ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ, КОЙТО ВКЛЮЧВА ПРИНОСА НА ИСЛАНДИЯ, ЛИХТЕНЩАЙН И […]

Конкурс по Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ 2022/2023

Младежка фондация “Арете”, съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“, обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2022-2023 г. Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“, финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ („ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално […]

Лидерска академия 2022

Лидерска академия 2022 Държавно управление и разделение на властите Парите на държавата Социални политики в България Основни характеристики на лидера Държавни лидери в настоящето и миналото Четвъртата власт Образът на ромите   Проведе се първата лидерска академия за момчета и момичета от ромски произход. Желанието на Младежка фондация “Арете” с поредица от срещи, настоящи и […]

Лидери на малки групи

След  много запитвания, конкурсът за лидери е вече в ход. Лидерството е част от мисията на Младежка  Фондация “Арете”, а националните лагери “Заедно напред” дават възможност на младежи, преминали през програмата, да бъдат отговорници на малка група от 6 човека, които за първи път имат досег с нашата организация. Този плавен преход на предаване на […]

А сега накъде?

Всяка година, по това време… Питаме се, защото много от вас ни задават този въпрос. Както вече сме ви казвали: Ние само посочваме пътя – решението е ваше. Лесново, Шумен, Хайредин, Бяла Слатина, Ямбол, Средец, Пазарджик са само част от местата, където се срещнахме с вас. Задавахме все тези въпроси “А сега накъде?”, “Какво желаеш […]

Документи

АРХИВ

Top