Първи стъпки за професионално развитие

За програмата

Развитие на компетенциите и включване на пазара на труда в сътрудничество с професионалните училища, работодателите и младежта.

Висок процент млади хора в Европа отпадат от средното образование, придобиват професии, които не са конкурентни на пазара на труда, или се сблъскват с трудности при намирането на подходяща заетост, съответстваща на тяхното образование. Често образователните институции и потенциалните работодатели нямат необходимите инструменти, за да допринасят ефективно за образователния и трудов успех на тези млади хора.

Решения на тези предизвикателства търси проект „Първи стъпки за професионално развитие”№2017-1-027 чрез финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, който включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост, и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкуретноспособна и приобщава Европа.

Проектът предоставя подкрепа за следните групи младежи:

  • Млади хора, които учат в професионални училища, но често нямат подходящите условия, знания и мотивация за успешно завършване на обучението.
  • Млади хора, които са отпаднали от образователната система, преждевременно напускащите училище.
  • Млади хора със завършено средно образование, които срещат трудности в намирането на работа отговаряща на тяхната квалификация.

Проектът предлага наставничество, кариерно ориентиране, обучения за личностно и професионално развитие, достъп до възможности за трудова заетост. В изпълнението на проекта ще се търси активното партньорство на професионални училища и работодатели, които също ще преминат обучения, отговарящи на реалните нужди на участниците, така че да се получат ефективни практически инструменти за институционално сътрудничество и интеграция на младите хора в неравностойно положение.

Партньорският консорциум е изграден от пет неправителствени организации: Autonomia Foundation (Унгария)Caritas Alba Iulia (Румъния)Fundación Segretariado Gitano –Испания) и фондация „Тръст за социална алтернатива“, съвместно с Младежка фондация „Арете“ (България).

В България проектът се реализира в градовете – София, Пловдив, Пазарджик и Сливен.

Последни публикации

Отваряме вратите си за студенти!

Искате ли да станете част от нашия екип? Младежка фондация “Арете” – България обявява две свободни стажантски позиции за студенти по програма “Студентски практики – Фаза 2” на Министерството на образованието и науката. Възнаграждението за успешно проведен стаж е формулиран според условията на програма “Стажантски практики – Фаза 2”. Всеки студент, който желае да бъде […]

VIII Национален лагер за момичета от ромски произход

Станете част от VIII Национален лагер за момичета от ромски произход и изживейте незабравими моменти с още 24 момичета от цяла България! Младежка фондация “Арете” започва кампанията за набиране на кандидати за VIII Национален лагер за момичета от ромски произход. В следващите дни до 20 март 2023г. ще очакваме Вашите кандидатури. За осми път Младежка фондация “Арете” ще […]

Бъдещето е в доброто образование

Шестото интервю от нашата поредица е като за „Отличен“. Срещаме ви с д-р инж. Филис Ботева. Преминала е през няколко програми на Младежка фондация „Арете“. Участник във втория лагер „Заедно напред“ през 2014 година, координатор на доброволците, ментор в програма „Връстници помагат на връстници“, участник в Ромска професионална мрежа. Инженер Ботева е от първите дарители […]

Вярвам в упорития труд при преследване на целите.

Петата ни среща е със стажант лекар Красимира Велинова. Ние и казваме Краси. За първи път я посрещнахме на автогарата в София, когато пристигна за втория национален лагер “Заедно напред” през 2018 година. Шест дни по-късно тя беше Мис “Заедно напред”. През 2019 и 20121 година Краси е лидер на малка група отново на лагери […]

Днес е един от най-почитаните и големи празници на ромите, днес е Васильовден!

  Бахтало тъ овъл саврънгоро Васили, бут зоралипъ, састипъ тай бахталипъ саврънгъ! Всички станахме много рано и започнахме с приготовленията , мъжете се събраха и отидоха за сурвакници, като най-възрастният в семейството, моят дядо Добри избираше дряновите клонки, пълни с пъпки, за да е пълна и плодородна годината и даваше на по-младите(нашите родители, роднини и […]

Трудно е за този, който не е опитал! За другите е фасулска работа!

С четвъртото интервю ви срещаме с инж. Лазар Кирилов. Току-що завършил университет и вече се е впуснал да развива собствен бизнес. Прави и продава хляб. Доброволец е на Младежка фондация “Арете” от 2017 година. От тогава е участник в почти всички инициативи и дейности на организацията. От 2019 до 2022 е един от петдесетте студенти […]

Документи

АРХИВ

Top