Първи стъпки за професионално развитие

За програмата

Развитие на компетенциите и включване на пазара на труда в сътрудничество с професионалните училища, работодателите и младежта.

Висок процент млади хора в Европа отпадат от средното образование, придобиват професии, които не са конкурентни на пазара на труда, или се сблъскват с трудности при намирането на подходяща заетост, съответстваща на тяхното образование. Често образователните институции и потенциалните работодатели нямат необходимите инструменти, за да допринасят ефективно за образователния и трудов успех на тези млади хора.

Решения на тези предизвикателства търси проект „Първи стъпки за професионално развитие”№2017-1-027 чрез финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, който включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост, и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкуретноспособна и приобщава Европа.

Проектът предоставя подкрепа за следните групи младежи:

  • Млади хора, които учат в професионални училища, но често нямат подходящите условия, знания и мотивация за успешно завършване на обучението.
  • Млади хора, които са отпаднали от образователната система, преждевременно напускащите училище.
  • Млади хора със завършено средно образование, които срещат трудности в намирането на работа отговаряща на тяхната квалификация.

Проектът предлага наставничество, кариерно ориентиране, обучения за личностно и професионално развитие, достъп до възможности за трудова заетост. В изпълнението на проекта ще се търси активното партньорство на професионални училища и работодатели, които също ще преминат обучения, отговарящи на реалните нужди на участниците, така че да се получат ефективни практически инструменти за институционално сътрудничество и интеграция на младите хора в неравностойно положение.

Партньорският консорциум е изграден от пет неправителствени организации: Autonomia Foundation (Унгария)Caritas Alba Iulia (Румъния)Fundación Segretariado Gitano –Испания) и фондация „Тръст за социална алтернатива“, съвместно с Младежка фондация „Арете“ (България).

В България проектът се реализира в градовете – София, Пловдив, Пазарджик и Сливен.

Последни публикации

Време е да бъдем заедно и силно да извикаме: “Заедно напред”

От днес започва кампанията за набиране на кандидати за националните лидерски лагери “Заедно напред”. В следващите дни до 06.07.2022/сряда/ ще очакваме вашите кандидатури. Целите на лагерите са: -Мотивиране на ромските младежи да продължат образованието си. -Изграждане на лидерски умения у младите роми. -Включване на участниците в Mладежката доброволческа мрежа към фондация “Арете”. -Мотивиране на ромските младежи към активно […]

Младежка фондация „Арете“ удължава ежегодния конкурс за малки проекти!

Младежка фондация „Арете“ удължава ежегодния конкурс за малки проекти! Младежка фондация “Арете” удължава конкурса за малки проекти до 29.05.2022г. Ако сте част от нашата доброволческа мрежа, участвали сте в националните лагери за развитие на лидерски умения „Заедно Напред“ и имате идея за проект – не се колебайте да ни я споделите! Очакваме вашите идеи до 29.05.2022г! […]

Ние сме доброто

От 7 до 9 април в София се проведе ежегодното обучение за доброволци на Младежка фондация “Арете”. Момчетата и момичетата имаха възможност да се запознаят отблизо с доброволческите дейности на фондацията, да споделят опит и да развият свои идеи за бъдещи инициативи.Техен лектор беше Виктор Балабанов.                   […]

“Доброволчеството – хуманизъм в действие”

От 7 до 9 април в София се проведе ежегодното обучение за доброволци на Младежка фондация “Арете”. Момчетата и момичетата имаха възможност да се запознаят отблизо с доброволческите дейности на фондацията, да споделят опит и да развият свои идеи за бъдещи инициативи.Техен лектор беше Виктор Балабанов. Доброволчеството е едно от нещата, които ще спасят света. […]

Младежка фондация „Арете“ обявява ежегодния конкурс за малки проекти!

Младежка фондация „Арете“ обявява ежегодния конкурс за малки проекти! Ако сте част от нашата доброволческа мрежа, участвали сте в националните лагери за развитие на лидерски умения „Заедно Напред“ и имате идея за проект – не се колебайте да ни я споделите! Максималната сума за проект е 250 лева. Очакваме вашите идеи! Формуляр за участие в […]

По-уверена и по-силна

Както каза посланик Херо Мустафа ,,Следвайте мечтите си и бъдете фокусирани върху тяхното реализиране”. Благодарение на фондация ,,Арете” вярвам, че всичките ми мечти ще станат реалност. Те ме научиха да вярвам в себе си, да държа на мнението си, да бъда по-уверена, да изразявам чувствата си и да бъда силна и независима жена. Показаха ми, […]

Документи

АРХИВ

Top