Първи стъпки за професионално развитие

За програмата

Развитие на компетенциите и включване на пазара на труда в сътрудничество с професионалните училища, работодателите и младежта.

Висок процент млади хора в Европа отпадат от средното образование, придобиват професии, които не са конкурентни на пазара на труда, или се сблъскват с трудности при намирането на подходяща заетост, съответстваща на тяхното образование. Често образователните институции и потенциалните работодатели нямат необходимите инструменти, за да допринасят ефективно за образователния и трудов успех на тези млади хора.

Решения на тези предизвикателства търси проект „Първи стъпки за професионално развитие”№2017-1-027 чрез финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, който включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост, и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкуретноспособна и приобщава Европа.

Проектът предоставя подкрепа за следните групи младежи:

  • Млади хора, които учат в професионални училища, но често нямат подходящите условия, знания и мотивация за успешно завършване на обучението.
  • Млади хора, които са отпаднали от образователната система, преждевременно напускащите училище.
  • Млади хора със завършено средно образование, които срещат трудности в намирането на работа отговаряща на тяхната квалификация.

Проектът предлага наставничество, кариерно ориентиране, обучения за личностно и професионално развитие, достъп до възможности за трудова заетост. В изпълнението на проекта ще се търси активното партньорство на професионални училища и работодатели, които също ще преминат обучения, отговарящи на реалните нужди на участниците, така че да се получат ефективни практически инструменти за институционално сътрудничество и интеграция на младите хора в неравностойно положение.

Партньорският консорциум е изграден от пет неправителствени организации: Autonomia Foundation (Унгария)Caritas Alba Iulia (Румъния)Fundación Segretariado Gitano –Испания) и фондация „Тръст за социална алтернатива“, съвместно с Младежка фондация „Арете“ (България).

В България проектът се реализира в градовете – София, Пловдив, Пазарджик и Сливен.

Последни публикации

Национален лагер за момичета от ромски произход 2022

Станете част от VII Национален лагер за момичета от ромски произход и изживейте незабравими моменти с 25 връстнички от цяла България! От днес  Младежка фондация “Арете” започва кампанията за набиране на кандидати за VII Национален лагер за момичета от ромски произход. В следващите дни до 16 октомври 2022 ще очакваме вашите кандидатури. За седми път Младежка фондация “Арете”- България ще проведе единствения […]

Ментори за градовете София, Велико Търново и Варна

Младежка фондация „Арете”-България търси да приобщи към екипа си трима ментори за градовете София, Велико Търново и Варна във връзка с изпълнението на проект „Първи стъпки за професионално развитие” №2017-1-027″, финансиран от Фонд за младежка заетост по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия (EEA and Norway Grants). Основната цел на проекта е да се подобри […]

Приключението “Заедно напред”

Лидерът винаги трябва да намери подход и начин да помогне. Каква е причината ли? Неговата задача е да създава нови лидери! Аз смятам, че доста добре се справих с тази задача – хе,хе. Аз съм Михаела – бях лидер и на двата национални лагера “Заедно напред”, организирани това лято от Младежка фондация “Арете”. С ръка на сърцето […]

Втори лагер „Заедно напред“ – 2022

Нека да бъдем картина за слепите! Нека да  бъдем тон от клавишите на пианото за глухите!  Нека да бъдем изкуство!  Да направим първата крачка – заедно напред с Арете! Бях студен. Бях затворен. Бях отегчен. Напълно се бях отказал. Нямах надежда за бъдещето. Нямах посока. Скитах се, докато не видях светлина. Светлината беше Арете! Още […]

Първи лагер ,,Заедно Напред – 2022“

Всички наши мечти могат да се сбъднат, ако имаме смелостта да ги преследваме. През първите дни на юлския месец реших да потърся нещо, което да разнообрази лятната ми почивка. Попаднах на една публикация от Младежка Фондация ,,Арете“, където беше обявен летния младежки лагер ,,Заедно Напред – 2022“, който знаех, че се организира всяка година. Имах познати, […]

Процедура за избор на изпълнител по реда на Постановление № 118 – публична покана

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014г. за предоставяне на услуги за „ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПО ПРОЕКТ „ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“, ФИНАНСИРАН ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ, КОЙТО ВКЛЮЧВА ПРИНОСА НА ИСЛАНДИЯ, ЛИХТЕНЩАЙН И […]

Документи

АРХИВ

Top