Заедно Напред

За програмата

Програмата има за цел да увеличи броя на ромите, които завършват своето средно образование и продължават да се обучават във висши учебни заведения!

Всяка година дейностите по програмата „Заедно напред“ са осъществяването на два национални лагера за ромски младежи на възраст между 16 и 21 години, едно обучение за лидери на малки групи, инициатива за наставничество на връстници обучаващи свои връстници, лазширавяне на мрежата ни от доброволци към фондацията и организирането на национален лагер за момичета от ромски произход. Целта на тези дейности е да подпомогнат мотивирането, информирането и подобряването на живота на участниците, като ги насърчават да завършат образованието си, да вземат по-активна роля в своите общности и да създадат активна и подкрепяща мрежа от млади роми от цяла България.
Основен приоритет на програмата е организирането на Национални лагери за лидерство „Заедно напред“. Създадени през 2002 г., лагерите започват да мотивират ромски младежи от България да изграждят лидерски умения и самочувствие, както и да намират начини за преодоляване на екстремните случаи на дискриминация, с която се сблъскват в своите общности.

Лагерите на Младежка фондация „Арете“ увеличават броя на ромски младежи, които продължават образованието си и / или завършват гимназия. Данните на фондацията показват, че 99,7% от участниците в лагерите ни завършват гимназия.

Лагерите са възможност за младежите от ромски произход да се срещнат и общуват със свои връстници, както са и невероятна платформа за насърчаване на самочувствието, силната мотивация за образование и обществено обслужване, излагащи участниците на модели за подражание и гост фасилитатори с опит в проблемите на интеграцията на ромите. През 2019 г. 60 ромски младежи от 34 места в цяла България взеха участие във вълнуващи и интерактивни мотивационни сесии по време на лагерите и натрупаха знания и умения, които им помогнаха да се идентифицират по-лесно като роми, развиха своите комуникационни умения, запознаха се с доброволчество, научиха кои са нужните умения, които истинският лидер трябва да притежава, и бяха насърчени да осъществят мечтите си, като продължат своето образование!

Последни публикации

Какво е да си доброволец?

Днес, 5 – ти декември, отбелязваме Международния ден на доброволеца. За първи път той се чества през 1985 г. по инициатива на ООН.Безвъзмездната помощ е една от основите на цивилизацията. Тя е акт на даряване на знание, умение, ресурс от всякакви хора към хора в неравностойно положение, животни, различни каузи. Това е акт на човещина, […]

Доброволци в действие

       Да бъдеш доброволец е призвание, мисия и цел за човек, който иска да бъде такъв.    Добротата спасява човешки животи! Тя е част от хората, които имат любящо сърце.    Доброволецът е ,,супергерой“ вярващ в доброто, любовта и надеждата.    Аз се запознах с тридесет и пет ,,супергероя“! Запознах се с тях […]

“Умът не е съд, който се пълни, а огън, който се пали!”

В деня, в който един конкурс приключва, Младежка фондация “Арете” обявява следващия! Започва капнанията за записване в инициативата “Връстници помагат на връстници” за учебната 2022/2023 година. Това е инициатива, в която с малко помощ от Младежка фондация “Арете”, ученици, които наричаме менторирани, се свързват със студенти, които наричамe ментори. Те се свързват според общи признаци […]

,,Народните будители в миналото и днес‘‘

“Научих, че трябва да помагам на останалите”.  Иван Боянов, участник в I-ви Национален лагер “Заедно напред” 2022 г., и ученик в 11-ти клас от “153-то Спортно Училище Неофит Рилски” спечели награда за най-добро есе по повод “Денят на будителите”.  “Всяка нация, голяма или малка, е преживяла мигове на небивал възход. Миналото изобилства от цяла плеяда […]

Едно вълнуващо изживяване

През 2019 година бях участник във втория национален лагер „Заедно напред“ на Младежка фондация „Арете“. Това са малкото дни, в които успяваме да се вдъхновим и да се амбицираме, за да започнем да търсим най-доброто за себе си и да мечтаем за големи успехи. Вече съм студент, уча това, което съм искала. Трета година живеех […]

Младежка фондация „Арете“ – България кани доброволци от младежката мрежа на обучение, което ще се проведе в периода от 17 до 19 ноември 2022г. в  гр. София

Младежка фондация „Арете“- България организира Национално тридневно обучение за доброволци. Цели на обучението са да интегрираме новите членове на доброволческата мрежа на Младежка фондация „Арете“ и да изградим и развием капацитет за планиране и провеждане на доброволчески инициативи на местно и национално ниво. Обучението ще помогне на новите членове да разберат концепцията за доброволчеството и […]

Документи

АРХИВ

Top