Заедно Напред

За програмата

Програмата има за цел да увеличи броя на ромите, които завършват своето средно образование и продължават да се обучават във висши учебни заведения!

Всяка година дейностите по програмата „Заедно напред“ са осъществяването на два национални лагера за ромски младежи на възраст между 16 и 21 години, едно обучение за лидери на малки групи, инициатива за наставничество на връстници обучаващи свои връстници, лазширавяне на мрежата ни от доброволци към фондацията и организирането на национален лагер за момичета от ромски произход. Целта на тези дейности е да подпомогнат мотивирането, информирането и подобряването на живота на участниците, като ги насърчават да завършат образованието си, да вземат по-активна роля в своите общности и да създадат активна и подкрепяща мрежа от млади роми от цяла България.
Основен приоритет на програмата е организирането на Национални лагери за лидерство „Заедно напред“. Създадени през 2002 г., лагерите започват да мотивират ромски младежи от България да изграждят лидерски умения и самочувствие, както и да намират начини за преодоляване на екстремните случаи на дискриминация, с която се сблъскват в своите общности.

Лагерите на Младежка фондация „Арете“ увеличават броя на ромски младежи, които продължават образованието си и / или завършват гимназия. Данните на фондацията показват, че 99,7% от участниците в лагерите ни завършват гимназия.

Лагерите са възможност за младежите от ромски произход да се срещнат и общуват със свои връстници, както са и невероятна платформа за насърчаване на самочувствието, силната мотивация за образование и обществено обслужване, излагащи участниците на модели за подражание и гост фасилитатори с опит в проблемите на интеграцията на ромите. През 2019 г. 60 ромски младежи от 34 места в цяла България взеха участие във вълнуващи и интерактивни мотивационни сесии по време на лагерите и натрупаха знания и умения, които им помогнаха да се идентифицират по-лесно като роми, развиха своите комуникационни умения, запознаха се с доброволчество, научиха кои са нужните умения, които истинският лидер трябва да притежава, и бяха насърчени да осъществят мечтите си, като продължат своето образование!

Последни публикации

Конкурс по Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ 2022/2023

Младежка фондация “Арете”, съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“, обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2022-2023 г. Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“, финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ („ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално […]

Лидерска академия 2022

Лидерска академия 2022 Държавно управление и разделение на властите Парите на държавата Социални политики в България Основни характеристики на лидера Държавни лидери в настоящето и миналото Четвъртата власт Образът на ромите   Проведе се първата лидерска академия за момчета и момичета от ромски произход. Желанието на Младежка фондация “Арете” с поредица от срещи, настоящи и […]

Лидери на малки групи

След  много запитвания, конкурсът за лидери е вече в ход. Лидерството е част от мисията на Младежка  Фондация “Арете”, а националните лагери “Заедно напред” дават възможност на младежи, преминали през програмата, да бъдат отговорници на малка група от 6 човека, които за първи път имат досег с нашата организация. Този плавен преход на предаване на […]

А сега накъде?

Всяка година, по това време… Питаме се, защото много от вас ни задават този въпрос. Както вече сме ви казвали: Ние само посочваме пътя – решението е ваше. Лесново, Шумен, Хайредин, Бяла Слатина, Ямбол, Средец, Пазарджик са само част от местата, където се срещнахме с вас. Задавахме все тези въпроси “А сега накъде?”, “Какво желаеш […]

Първата стъпка

“Преди да станеш лидер, успех е да усъвършенстваш себе си.  Когато станеш лидер, успехът е да усъвършенстваш другите.”  Джак Уелч   Лидерството играе важна роля в мисията, целите и работата  на организацията, и е понятие, върху което много държавни ръководители, мениджъри, директори, преподаватели и треньори са защитатавали научни трудове и са изнасяли речи и представяния. Също […]

СТАНИ ЧАСТ ОТ ЕКИПА НИ

Свободна позиция: Програмен ръководител на Програма “Заедно напред” Организация: Младежка фондация „Арете”- България Срок на договора: по заместване до завръщане на титуляра Място: София Начало: 1 юли 2022 Краен срок за кандидатстване: 22 юни 2022 г. Младежка фондация „Арете” е организация, подпомагаща младежи с висок потенциал. Ние допринасяме за развитието на ангажирано гражданско общество и изграждаме модели за подражание в ромската общност, които се подкрепят […]

Документи

АРХИВ

Top