Екип

Младежка фондация “Арете” е основана от бивши и настоящи доброволци и служители в сферата на местното развитие през 2005 година. От самото начало към нас се присъедини една вдъхновена група от българи и роми, които споделят нашата страст за изграждане на успех чрез инвестиции в социалните мрежи и образователни занимания.

От бизнес предприемаческия сектор до сектора на ромите експерти с доказан опит, работещи с малки и големи инициативи на местно ниво, нашият екип е свързан и ангажиран с нашата работа и мисия. Всички ние, американците, българите и ромите, се стремим да изградим разнообразен екип с различни гледни точки, за да допринесем за дългосрочна визия на организацията. Въпреки че географски сме разпръснати между София, Ню Йорк и Вашингтон, днешните технологии позволяват този широк обхват да бъде нашата сила.

Радостина Чапразова / Директор за България

Радостина (Радост) Чапразова завършва Политически науки и масови комуникации в Американски университет в Благоевград през 2003г. В момента следва магистратура Публичен мениджмънт и политики към Философски факултет на СУ „Климент Охридски“.

През 2005г. е стажант в Европейската комисия, Главна Дирекция “Заетост и социални дейности”. До края на 2010 година е експерт в отдел “Управление на проекти” към Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката и енергетиката след което се връща в неправителствения сектор като част от екипа на ромската програма на Институт “Отворено общество” – София.

Повече от 15 години Радост е неформален лидер в своята общност и заема различни позиции в организации на гражданския сектор където мобилизира ресурси и подкрепя изграждането на капацитет сред младежи от ромски произход, участва в политики и застъпничество за равни възможности и интеграция на ромската общност в България.
Радост припознава като своя мисията и смисъла на Арете, да бъдеш най-доброто, което можеш да бъдеш, достигайки своя най-висок човешки потенциал. Тя вярва, че всеки има свой уникален потенциал, но не всеки получава шанс да го развие поради липсата на подкрепа и вярна посока.

Заедно със социално отговорни партньори от бизнеса, образователни институции, НПО и доброволци на Арете, Радост ще работи за изграждането на мрежа от знаещи, уверени млади лидери и конкурентоспособни, резултатно-ориентирани професионалисти, които да бъдат ролеви модели на ромската общност.

Можете да се свържете с Радост на: radost@areteyouth.org

Даниела Адамова / Финансов директор

Даниела (Дани) Адамова започва кариерата си като учител и член на асоциация за регионално развитие в родния си град. Тя работи предимно с деца и младежи, като участва и в редица обучения за ръководене на неправителствени организации и управление на човешки ресурси, организирани от Институт на устойчиви общности към Програма „Демократична мрежа”. В продължение на четири години е общински съветник и член на две комисии – по образованието и по бюджет и финанси.

Преди да се присъедини към екипа на Младежка фондация „Арете”, Дани работи в Корпус на мира на САЩ на различни позиции в Отдел „Програми и обучения” от 1999г. Като асистент на Програма „Младежко развитие”, тя има възможност да работи с много ромски неправителствени организации, младежки лидери и доброволци от цялата страна. През 2005г. посещава лагера „Заедно напред” и лично се убеждава как доброволците и младите ромски лидери насърчават и вдъхновяват лагерниците, силно се впечатлява най-вече от мотивацията и отношението на участниците в лагера. Дани е работила в един от най-големите ромски квартали в страната – Столипиново и този опит й помага да опознае ромската общност и да научи повече за ромската култура. Повече от десет години Дани работи с хора от различни култури и вярва, че ключът към успеха е постоянното положително мислене и създаването на добра атмосфера за работа и учене.

Много неща водят Дани в Арете, най-вече нейното убеждение, че когато получаваш, трябва и да даваш. Тя е получила много шансове и възможности в живота си и вярва, че е неин ред да върне и да се отблагодари, като насърчава младежите да осъзнаят важността на образованието и огромната роля на социалните и професионални мрежи.

В свободното си време Дани обича да пътува, да танцува и да бъде със семейството си и приятелите си.

Можете да се свържете с нея на dani@areteyouth.org

Галина Исаева / Ръководител на програма “Заедно Напред”

Галина е завършила бакалавърската си степен в Югозападен Университет „Неофит Рилски”, специалност Счетоводство и контрол. Като икономист е работила във финансовия отдел на посолството на САЩ в България и в една от водещите банки в страната. Има солиден опит като доброволец в различни ромски организации. Участвала е в изследвания, свързани с образа на ромите в българския печат и българските електронни медии – речта на омразата, дискриминацията и антиромската реторика. Тя е професионален дебатьор и има отличия от международни състезания.

Галина се присъединява към екипа на Mладежка фондация „Арете“ като ръководител на програма „Заедно Напред” от месец ноември, 2015г. В периода 2007-2011г. тя е основна част от екипа, който организира младежкия лагер „Заедно Напред” за изграждане на лидерски умения у младежи от ромски произход. От различни позиции в екипа тя се стреми да мотивира младите хора да продължат своето образование и да променят живота си, като се стремят да бъдат професионалисти в областта, която учат и завършват.

Като част от екипа на Младежка фондация „Арете”, Галина ще работи за развитието на програмата „Заедно Напред” . С нейните опит, идеи и ентусиазъм ще се стреми към устойчиво развитие на младежките лагери „Заедно Напред”. Освен, че ще положи усилия да мотивира младежи от ромски произход да продължат своето образование, Галина ще наблегне на ромската идентичност като източник на самочувствие и трамплин, на смелостта да бъдеш лидер чрез личната отговорност към общността. Лагерите ще продължат да изграждат новото поколение ролеви модели сред ромската общност, като продължат да развиват тяхната критичната и аналитична мисъл, изградят у тях умения да се справят с предизвикателствата на заобикалящия ги свят и ги възпита на отговорност към общността.

Можете да се свържете с нея на galina@areteyouth.org

Христо Христов / Програмен и Salesforce сътрудник

Христо Христов е програмен и Salesforce сътрудник в екипа на Младежка фондация „Арете“. Негова основна роля е да осигурява административна и техническа подкрепа на екипа на фондацията при изпълнението на програмите „Заедно напред“, „Образователен и информационен център“ и „Ромска Професионална Mрежа“.

Христо завършва средното си образование в езикова гимназия в София и към този момент е сред отличниците на потока в Магистърска програма „Право“ на Нов Български Университет.

Помага на своята общност още като дете и сам организира различни инициативи. Христо се присъединява към доброволческата мрежа на Фондация „Арете“ през 2018 година. Той е активен доброволец и взема участие в семинари и обучения, сред които “Укрепване на капацитета на гражданските организации за използване на механизмите на защита от дискриминация” и „Лидери за промяна“, където е единствен представител на Фондацията.
Две поредни лета е участник в програма за обмен на студенти на Съединените американски щати наред с негови колеги от различни краища на света.

Фактът, че Христо е още част от доброволческата мрежа, му помaгa при работата с доброволците и кореспонденцията с тях. Неговите мотивация и идеи ще помoгнат в осъществяването на мисията на Фондацията, насочена към изграждането на устойчиви социални мрежи, които насърчават образователни занимания, повишават културата на отговорост към обществото и насърчават наставничеството.

Можете да се свържете с него на hristo@areteyouth.org

Top